SMS informering

I Visumsenteret kan du bestille SMS informering tjeneste for å sjekke statusen i visumbehandlingsprosesen og om visumet er innvilget.

Da slipper du å være bekymret, du slipper å ringe og skrive eposter mens du venter på visumet, så slipper du også å komme til Visumsenteret for å sjekke hva statusen med prosessen er.

Rett etter passet kommer til Visumsenteret får du en tekstmelding med en gang. Så du får presis svar om at visumet er innvilget (eller ikke) og du kommer ikke forgjeves.

Gebyret for denne tjenesten taes i tillegg til servicegebyret og utgjør 50 NOK.