Velkommen til nettsiden til Det russiske Visumsøknad senteret i Norge!

Dette nettstedet gir informasjon om prosedyrene for innlevering og behandling av søknader om visum til Russland. Vennligst velg søknadens by.